Rehabilitace

ParaCentrum Fenix

Mottem sdružení ParaCENTRUM Fenix je „Zpět do života" = snažíme se vrátit lidi zpět do aktivního života a být jim celoživotním partnerem. Klienty jsou imobilní občané se získaným poškozením míchy, kterým zajišťujeme tyto sociální služby:

ImageOdborné sociální poradenství

 • Příspěvky,
 • výběr kompenzačních pomůcek,
 • bezbariérové úpravy,
 • zdravotní problematika,
 • právní poradenství.

Osobní asistence

Sociálně aktivizační služby

 • Rekondiční cvičení s terapeutem,
 • bezbariérová přeprava speciálně upraveným automobilem,
 • posilovací pohybové aktivity (motomedy, vertikalizační zařízení – Smove, Jordan, posilovna),
 • sportovní aktivity (pétanque, stolní tenis, handbike),
 • sportovně-kulturní akce,
 • PC kurzy,
 • osvětovou a přednáškovou činnost se spinální tématikou (určená i pro veřejnost).

ImageSociální rehabilitace

 • Poradenství pro návrat na trh práce,
 • kurzy pro pečující osoby,
 • ergoterapie,
 • výtvarné tvoření,
 • rekondiční pobyty.

Více na www.paracentrum-fenix.cz

Centrum Paraple

ImageObecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

Co chceme

 • Návrat člověka s poškozením míchy zpět do plného života.

Co děláme

 • Pomáháme vozíčkářům s poškozením míchy zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší samostatnosti a nezávislosti, vrátit se k rodině, věnovat se zájmům a koníčkům, vrátit se do zaměstnání.

 • Poskytujeme lidem s poškozením míchy a jejich rodinám poradenské a sociálně rehabilitační služby.

 • Usilujeme o podporu veřejnosti pro lidi na vozíku s poškozením míchy, o informování veřejnosti o této problematice, o dostupnost kvalitní odborné zdravotní péče pro tyto spoluobčany.

Více na www.paraple.cz