ImageBlanenský Golem

V sobotu 13.9. společně s Kamilem odstartujeme závod Blanenský Golem a závodní peleton vyvedeme ze Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Start v 11:00 hod.

Popis tratí

Tratě OPEN – 61 km a Hobby - 36km jsou shodné s tím, že trať OPEN na rozcestí Horničky 30 km odbočí vpravo a absolvuje okruh ještě jednou, zatímco trať Hobby odbočí vlevo a pokračuje přímo do cíle.

OPEN a Hobby

Start tratí je u sportovní haly ASK Blansko, přes most a odbočit vlevo na asfaltovou komunikaci. Po ní až k první křižovatce u pumpy OMV a zde doprava, dále po asfaltu mírně do kopce (kolem SM Kaufland). Na křižovatce vlevo. Po cca 150m odbočka vpravo u Stavebnin. Zprvu po asfaltové, později po zpevněné cestě, proti proudu potoka, stále údolím (po trase 5117) na km 5,1, zde výjezd z údolí vlevo (po 5117), na rozcestí „Horničky“ vpravo, polní a lesní cestou. Na km 6,04 odbočit od 5117 vlevo, po svážnici z kopce do údolí.

ImageV údolí pod kopcem vpravo, proti proudu potůčku cca na km 7,6. Zde na rozcestí prudce doleva (také prudce do kopce) a po cca 500m opět vlevo s výjezdem ke křižovatce na horizontu (v lese). Zde doprava a lesní cestou do kopce. Po napojení na asfaltovou silnici vpravo, až ke křižovatce, kde se dáte opět vpravo. Po cca 300m, před horizontem, je odbočka ze silnice vlevo cca na km 10,2km. Trať po odbočení vede k mladému lesu (cca 150m) a zde doleva krajem vysokého lesa až k rozbitému sjezdu do rokle.

V rokli zpestřující technická varianta přejezdu potoka s výjezdem na silnici (pozor!!!) a odbočením vpravo do kopce. Tam po cca 250m výjezd ze silnice vlevo na lesní cestu a po ní zvlněným terénem ke koupališti Žďár. Koupaliště necháme po pravé ruce a zamíříme k cípu lesa do kterého vstupuje zelená turistická značka. Zde malé zpestření nájezdu na zelenou značku. Technickým úsekem (nepříjemné kořeny ve sjezdu), přes potok se dostanete na km 13, což je nájezd na silnici u Kuniček. Zde prosím obzvlášť pozor!!!

Odbočíte vpravo po silnici a do kopce a vyšlápnete si na nejvyšší bod celé trati „U Buku“ (ale možná je to dub). Prakticky na vrcholu stoupání (km 13,7) odbočíte kolmo doprava a mírným sjezdem po lesní cestě, kolem vodárny a kolem rybníčku (nový úsek trati) se dostanete k asfaltové silnici. Zde doprava po silnici a stále z kopce až k prvním domům obce Žďár. Na křižovatce prudce vlevo a ulicí, později polní cestou, mírně z kopce, podle potoka ven z obce.

ImagePo polní cestě pod stoupání (modelářské letiště) a stoupáním k asfaltové silnici (Sloup-Petrovice). Zde po silnici doprava až do obce Petrovice, kde na hlavní křižovatce vlevo (pozor!!!) a sjezdem k občerstvovací stanici „U hraběnky“. Nutno projet občerstvovací stanicí! (cca km 18,7). Od občerstvovačky výjezd kolem kostela, po cca 500m odbočit prudce vlevo do kopečka a mezi ploty výjezd z obce. Na křižovatce u lesa tzv. vpravo vpříč, na lesní cestu a přes mírný kopeček k obci Vavřinec.

Pojedete kolem plotu po levé ruce a u první zahrádky na pravé straně (před ní) odbočíte prudce vpravo na travnatou cestu k lyž. vleku. Lesní cestou přes kopeček k asfaltové silnici s nepřehledným výjezdem vlevo na asfalt, (obzvlášť pozor!!!) km cca 23. Po asfaltu do obce Veselice, kolem JZD. V obci na první odbočce vpravo mezi domy a hned trochu klikatě znovu vpravo, do táhlého úvozu mezi domy a ploty. Po výjezdu na horizont přejedete pastvinu a vyjedete na soukromou asfaltku, zde vlevo do kopce.

Po asfaltce k závoře poblíž rozhledny „Podvrší“, zde doprava po lesní cestě, kolem rozhledny a dále rychlým sjezdem k Obůrce (km 25). Cca 100m před hospodou prudce vpravo do lesa a technickou variantou (kličkovaná) na lesní cestu (za areálem „čochárny“). Po ní doprava z mírného kopce a přes vlnovku do sedélka (složiště klád). Odtud dlouhým, rychlým a zrádným sjezdem (zasluhuje si zvýšenou pozornost) ke křižovatce Sloupečník (km 29). Zde obě kategorie(změna proti minulým ročníkům) odbočí doprava a pokračují druhy okruh až k rozcestí Horničky.(30 Km).

Kategorie Hobby (a OPEN po druhém) kole jedou vlevo, po zelené tur. značce směr Blansko. Po cca 200m pokračujeme po šíroké lesní cestě prudkým sjezdem na kraj lesa nad Horní Lhotu.Průjezd Horní Lhotou a po „staré“ silnici odbočíme vpravo směr Ráječko.Těsně před křižovatkou odbočíme vlevo na obslužnou komunikaci a podjezdem křížíme komunikaci na kterou se napojíme na křižovatce u fa ATONA.Pozor pří najíždění na hlavní komunikaci (odbočka vpravo)po které kolem benzinové stanice za ní(změna oproti minulým ročníkům)odbočka vpravo přes most u splavu podél náhonu po cyklostezce přes most u mlýna odbočka vlevo kolem zimního stadionu.

Následuje krátký finiš do cíle, jež je umístěn na přímé komunikaci před halou ASK (km 36, resp. 61).

www.mtbgolem.cz